© Copyright 2014 by chapeautowel.com

สงวนลิขสิทธ์ิข้อความและรูปภาพทั้งหมด

ผ้ารับไหว้ และของชำร่วย งานแต่งงาน

ทาง Chapeau Towel ขอแนะนำ ผ้ารับไหว้ในกล่องทึบ พร้อมเททองด้วยโลโก้งานแต่งงาน ซึ่งจำนวนขั้นต่ำในการสั่งทำคือ 300 กล่องขึ้นไป