top of page

ข้อมูลการทำบุญ​
จากธุรกิจ ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัว ทุกประเภท

Sad Girl
Money

ชาโป โทเวล จะนำเงินส่วนหนึ่งจากกำไร (ขั้นต่ำ 10%) ที่ได้รับจากการให้บริการ ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัวทุกประเภท ไปทำบุญตามที่ต่างๆ ทั่วประเทศ​ ไม่ว่าจะเป็น วัด หรือ การโอนเงินให้บุคคลที่ยากไร้ต่างๆ เพื่อเป็นการตอบกลับคืนสู่สังคม เราเชื่อว่าธุรกิจที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย การให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพ การดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม และที่สำคัญคือการแบ่งปันความสุขคืนสู่สังคม 

Charity

01 มกราคม 

ถวายทองหล่อพระวัดตรีทศเทพ

ร่วมถวายทองคำหล่อ พระพุทธวชิรญาณ และ พระพุทธวชิรปาโมกข์ ณ วัดตรีทศเทพ

02 กุมภาพันธ์

ห่มผ้าเจดีย์ภูเขาทอง

ร่วมห่มผ้าเจดีย์ภูเขาทอง ซึ่งทางโรงงานได้ตัดเย็บและนำไปถวายด้วยตัวเอง 

03 มีนาคม

ทำบุญโรงศพ สถาบันนิติเวช

ร่วมทำบุญโรงศพ สำหรับผู้ยากไร้ สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ 

04 เมษายน

เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า 

เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า ที่สถานสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย 

05 พฤษภาคม

บรรพชาสามเณร ณ วัดเล่งเน่ยยี่ 2

ร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณร ณ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 พร้อมถวายผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัว จำนวน 77 ชุด 

06 มิถุนายน

-

-

07  กรกฎาคม 

-

-

08 สิงหาคม

-

-

09 กันยายน

-

-

10 ตุลาคม

-

-

11 พฤศจิกายน

-

-

12 ธันวาคม

-

-

bottom of page