top of page

ข้อมูลการทำบุญ​

จากธุรกิจ ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัว ทุกประเภท

ชาโป โทเวล จะนำเงินส่วนหนึ่งจากกำไร (ขั้นต่ำ 10%) ที่ได้รับจากการให้บริการ ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัวทุกประเภท ไปทำบุญตามที่ต่างๆ ทั่วประเทศ​ ไม่ว่าจะเป็น วัด หรือ การโอนเงินให้บุคคลที่ยากไร้ต่างๆ เพื่อเป็นการตอบกลับคืนสู่สังคม เราเชื่อว่าธุรกิจที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย การให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพ การดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม และที่สำคัญคือการแบ่งปันความสุขคืนสู่สังคม 

Sad Girl
Money

พ.ย. 2557

: บริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์

ธ.ค. 2557

: บริจาคให้วัดไร่ขิง

ม.ค. 2558

: บริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

ก.พ. 2558

: บริจาคให้ทางผู้ป่วยจาก Fan Page : บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

มี.ค. 2558

: บริจาคช่วยสร้างระฆังที่วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่

เม.ย. 2558

: บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทาง FB บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์  

 พ.ค. 2558

: บริจาคให้สถานปฏิบัติธรรม ร่มอารามธรรมสถาน

บริจาคให้สถานปฏิบัติธรรม

 มิ.ย. 2558

: บริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุ

 ก.ค. 2558

: บริจาคให้วัดอาษาสงคราม

 ส.ค. 2558

: บริจาคให้ชมรมห้องสมุดปลายจมูก

 ก.ย. 2558

: บริจาคผ้าขนหนูให้ทหารสามจังหวัดภาคใต้

บริจาคให้ทหารภาคใต้

 ต.ค. 2558

: บริจาคผ้าขนหนูให้รพ.จุฬา และอื่นๆ

 พ.ย. + ธ.ค. 2558

: ไถชีวิตโค 1 ตัว + บริจาคเงินให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

บริจาคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
บริจาคให้โรงพยายาลสงฆ์

 ม.ค. 2559

: บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์​ (พญาไท)

 ก.พ. 2559

: บริจาคเงินให้กับสภากาชาตไทย

บริจาคให้โรงพยาบาลจุฬา
เลี้ยงอาหารกลางวันให้สถานสงเคราะห์

 มี.ค. - พ.ค. 2559

: เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง

บริจาคโรงพยาบาลศรีธัญญา

 มิ.ย. 2559

:บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ และ บริจาคให้รพ. ศรีธัญญา

บริจาคเครื่องกรองน้ำโรงเรียน

ก.ค. 2559

:บริจาคเครื่องกรองน้ำให้ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น

ส.ค. 2559

:บริจาคไถชีวิตโค-กระบือ 

โรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ก.ย. 2559

:บริจาคพัดลมติดผนังให้โรงเรียนบ้านหนองบัว จ.กาญจนบุรี

ต.ค. 2559

:ร่วมทำของที่ระลึกแจก ณ บริเวณลานสนามหลวง

พ.ย. 2559

:ถวายสังฆทานให้กับวัดพระราม9

ธ.ค. 2559

:ร่วมทำบุญบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ วัดอาษาสงคราม

ม.ค. 2560

:ช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้กับสถากาชาติไทย

ก.พ. 2560

:ร่วมทำบุญกับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื้องฟ้า

มี.ค. 2560

:ร่วมทำบุญกับมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เม.ย. 2560

:ร่วมบุญบวชชาวเขา ผ่านทาง พระภู ธรรมนันท์

พ.ค. 2560

:เลี้ยงอาหารกลางวันสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

มิ.ย. 2560

: บริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์

ก.ค. 2560

:ร่วมทำบุญพระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลจุฬา

ส.ค. 2560

: บริจาคให้บ้านพักคนชราบางแค

ก.ย. 2560

:สมทบทุนการจัดหาเครื่องกรองน้ำสำหรับโรงน้ำดื่มของโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม จังหวัดแพร่

ต.ค. 2560

: ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม

พ.ย. 2560

:สมทบทุนทำบุญเพื่อจัดหาตู้ยาให้น้อง จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับทาง GMM 25 

ธ.ค. 2560

:เลี้ยงอาหารบ้านพระพร กรุงเทพ

ม.ค. 2561

:ไถชีวิตโค-กระบือ รุ่งโรจน์ฟาร์ม อยุธยา

ก.พ. 2561

:ร่วมทำบุญพระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลจุฬา

มี.ค. 2561

:ซ่อมแซ่มโต๊ะอาหารให้น้องๆ ร.ร.ตชด.บ้านเรด้าห์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

เม.ย. 2561

:ร่วมบริจาคเงินให้กับป้าจุ๊ บ้านพักสี่ขา เพื่อช่วยเหลือค่าอาหารน้องหมา

พ.ค. 2561

:เลี้ยงอาหาร บ้านพักฉุกเฉินเด็ก ดอนเมือง

มิ.ย. 2561

:ร่วมบริจาคเงินบริจาคซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม จังหวัดขอนแก่น

ก.ค. 2561

:ร่วมทำบุญพระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลจุฬา + บริจาคอาหารสุนัขจรจัด บ้านจุ๊สี่ขา

โรงพยาบาลยุวประสาท.jpeg

ส.ค. 2561

:ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิตกับโรงพยาบาลยุวประสาท

ก.ย. 2561

:ร่วมบริจาคเงินให้กับป้าจุ๊ บ้านพักสี่ขา เพื่อช่วยเหลือค่าอาหารน้องหมา

mirroricon.png

ต.ค. 2561

:ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับมูลนิธิกระจกเงา

พ.ย. 2561

:ร่วมทำบุญพระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลจุฬา + บริจาคผ้าขนหนูให้พระภิกษุ

ธ.ค. 2561

: ร่วมทำบุญพระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลจุฬา

ม.ค. 2562

:ไถชีวิตโค-กระบือ รุ่งโรจน์ฟาร์ม อยุธยา

บริจาคโรงพยาบาลศรีธัญญา

ก.พ. 2562

: ร่วมทำบริจาคของให้กับโรงพยาบาลศรีธัญญา

บริจาคให้โรงพยายาลสงฆ์

 มี.ค. 2562

: บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์​ (พญาไท)

เม.ย. 2562

:บริจาคเงินให้มูลนิธิบ้านพระพร กรุงเทพ

donation.jpg

 พ.ค. 2562

: เลี้ยงอาหาร บ้านเด็กอ่อนพญาไท

มิ.ย. 2562

: ร่วมสร้างห้องน้ำ กุฏิพระกรรมฐาน วัดกลางดง

temple.jpg

ก.ค. 2562

: ซื้ออาหารสัตว์ให้กับ ป้าจุ๊ บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจร

operationsmile.jpg

ส.ค. 2562

: ร่วมบริจาคเงินให้กับ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

โสสะ.jpg

ก.ย. 2562

: ร่วมบริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็กโสสะ

วัดป่าดอยผาคำ.jpg

ต.ค. 2562

: ร่วมบริจาคเงินให้กับวัดป่าดอยผาคำ

บริจาคโรงพยาบาลศรีธัญญา

พ.ย. 2562

: ร่วมซื้อเครื่องวัดความดันให้รพ.ศรีธัญญา

รพพิชัย.bmp

ธ.ค. 2562

: ร่วมบริจาคผ้าห่มให้กับ รพ.อำเภอพิชัย จ.อุตรดิษย์

ม.ค. 2563

:ไถชีวิตโค-กระบือ รุ่งโรจน์ฟาร์ม อยุธยา

บริจาคให้โรงพยายาลสงฆ์

ก.พ. 2563

: บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์​ (พญาไท)

 มี.ค. 2563

: บริจาคอาหารแห้ง + ของใช้จำเป็นให้กับวัดพระบาทน้ำพุ

เม.ย. 2563

: บริจาคแอลกอฮอลให้วัดพระรามเก้า และมูลนิธิบ้านพระพร

logo.jpg

พ.ค. 2563

: บริจาคช่วยเหลือกองทุนการศึกษา

บริจาคให้โรงพยายาลสงฆ์

มิ.ย. 2563

: บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์​ (พญาไท)

temple.jpg

​​

ก.ค. 2563

: ร่วมกองบุญสำหรับแจก มหาทาน ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น

icontemple.png

ส.ค. 2563

: ไถ่ชีวิตโคท้องที่วัดโพธาราม

mirroricon.png

ก.ย. 2563

: บริจาคร่วมซื้อท่อ สำหรับต่อน้ำไว้ใช้ในชุมชนบ้านห้วยนากาด

 ต.ค. 2562

: เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย

ผ้าขนหนูป่ามะขาม.jpg

พ.ย. 2563

: บริจาคของใช้จำเป็นให้กับ สำนักสงฆ์ป่ามะขามที่พักดูแลภิกษุอาพาธ

ธ.ค. 2563

: เลี้ยงอาหารบ้านพระพร กรุงเทพ

ม.ค. 2564

: ทำบุญให้พระภิกษุสงฆ์อาพาธ

บริจาคให้โรงพยายาลสงฆ์

ก.พ. 2564

: บริจาคเงินให้รพ. สงฆ์

cow.jpg

มี.ค. 2564

: ไถชีวิตโค-กระบือ รุ่งโรจน์ฟาร์ม อยุธยา

temple.png

เม.ย. 2564

: ร่วมบริจาคหมอน และปลอกหมอน ให้เด็กยากจนที่อาศัยอยู่ในวัดดอนจั่น 500 ชุด

temple.png

พ.ค. 2564

: เลี้ยงอาหารเด็ก 200 คน ที่วัดดอนจั่น

หลวงตาน้อย.jpeg

มิ.ย. 2564

: บริจาคอาหารให้กับมูลนิธิหลวงตาน้อย

sendai.jpeg

ก.ค. 2564

: บริจาค เครื่องผลิตออกซิเจน 10 ลิตรให้มูลนิธิเส้นด้าย

temple.jpg

ส.ค. 2564

: บริจาค โรงศพ และน้ำมันเผา ให้กับวัดราษฎร์ประคองธรรม

cow.jpg

ก.ย. 2564

: ไถชีวิตโค-กระบือ รุ่งโรจน์ฟาร์ม อยุธยา

บริจาคให้โรงพยายาลสงฆ์

ต.ค. 2564

: บริจาคเงินให้รพ. สงฆ์

พ.ย. 2564

: เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย

ธ.ค. 2564

: ทำบุญให้พระภิกษุสงฆ์อาพาธ

kidney.png

ม.ค. 2565

: บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่มีประกันสังคม ที่จะต้องฟอกไต

Porlogo.jpg

ก.พ. 2565

: บริจาคโรงศพที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

temple.png

มี.ค. 2565

: บริจาคข้าวสารให้กับวัดพระบาทน้ําพุและวัดดอนจั่น

เม.ย. 2565

: ถวายอาหารพระอาพาธ

logo.jpg

พ.ค. 2565

: ร่วมบริจาคทุนการศึกษา ผ่านมูลนิธิ EDF

โรงเรียน.jpeg

มิ.ย. 2565

: บริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ

ก.ค. 2565

: ถวายภัตตาหารสงฆ์อาพาธ 

ส.ค. 2565

: เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย

บริจาคให้โรงพยายาลสงฆ์

ก.ย. 2565

: บริจาคเงินให้รพ. สงฆ์

เล่งเนยี่.jpeg

ต.ค. 2565

: ทำบุญถวายอาหารพระ วัดวัดเล่งเน่ยยี่

นิติเวช.jpeg
นิติเวช.jpeg

พ.ย. 2565

: ทำบุญโรงศพ สภาบันนิติเวช

ธ.ค. 2565

: ถวายอาหารพระอาพาธ

ม.ค. 2566

: บริจาคอาหาร มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาด

ก.พ. 2566

: บริจาคอาหาร มูลนิธิบ้านพระพร

มี.ค. 2566

 : บริจาคเงินช่วยเหลือพระอาพาธโรงพยาบาลจุฬา

hospitallogo.jpeg

เม.ย. 2566

: บริจาคเครื่องออกซิเจนให้ รพ.อุ้งผาง ถวายผ้าขนหนูให้กับเณร จำนวน 70 รูป ที่สมาคมเผยแพร่คุณธรรม เต็กก่า จีจินเกาะ

นิติเวช.jpeg

พ.ค. 2566

: ทำบุญโรงศพ สภาบันนิติเวช

นิติเวช.jpeg

มิ.ย. 2566

: บริจาคโรงศพ สถาบันนิติเวช

hospitallogo.jpeg

ก.ค. 2566

: บริจาคอาหารมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาด

hospitallogo.jpeg

ส.ค. 2566

: บริจาคเงินช่วยเหลือพระอาพาธโรงพยาบาลจุฬา

สยามคเนศ.jpeg

ก.ย. 2566

: ร่วมบูชาสร้างพระพิฆเนศกับทาง สยามคเณศเทวาลัย

ต.ค. 2566

: ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียน ณ เจดีย์ชเวดากอง

นิติเวช.jpeg

พ.ย. 2566

: บริจาคโรงศพ สถาบันนิติเวช

logo-watthasung.jpeg

ธ.ค. 2566

: ร่วมบริจาคเงินบูรณะวิหารวัดท่าซุง 

bottom of page