© Copyright 2014 by chapeautowel.com

สงวนลิขสิทธ์ิข้อความและรูปภาพทั้งหมด

  • Tong Waratr Sibunruang

ผ้าเช็ดผมสำหรับเล่นกอล์ฟ


บริษัทต่างๆ มักจะมีการจัดงานกอล์ฟ แล้วต้องการทำของแจกสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน ส่วนมากแล้ว จะเลือกทำเป็นผ้าเช็ดผม พร้อมปักโลโก้ชื่องานต่างๆ จากตัวอย่างด้านบน จะเป็น ผ้าเช็ดผม ปักโลโก้ด้วยไหมสีเหลืองทอง และข้อความปักด้วยสีขาว เพื่อให้เห็นความเด่นชัดของโลโก้ปัก พร้อมทั้งใส่แพ็คเกจในรูปแบบกระบอกใส ทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น

**รูปแบบผ้าเช็ดผมสำหรับเล่นกอล์ฟ**

ผ้าเช็ดผม 15x30 นิ้ว ด้ายคู่ สี น้ำหนัก 3.5lbs/dozen พร้อมปักโลโก้ และใส่กระบอก

ราคาประมาณ : 60 บาท (สำหรับการสั่งซื้อจำนวน 50 ผืน) ไม่รวมราคาปักและขนส่ง

#ผาปกโลโก #ผาขนหนใสกระบอกใส #ผาดายค

ดู 0 ครั้ง