© Copyright 2014 by chapeautowel.com

สงวนลิขสิทธ์ิข้อความและรูปภาพทั้งหมด

  • Tong Waratr Sibunruang

ผ้าขนหนูสำหรับคลินิค


ผ้าขนหนูเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเปิดคลินิค และในคลินิคก็จะใช้ผ้าขนหนูหลากหลายขนาด อาทิเช่น ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดผม และผ้าเช็ดหน้า ขนาดผ้าที่นิยมใช้เป็นจำนวนมากจะเป็น ผ้าเช็ดผม เพื่อใช้ปิดหน้าอก และพันผม สำหรับกันเปื้อน นอกจากนี้แล้ว หลายๆคลินิกก็เลือกที่จะปักโลโก้ลงบนผ้าขนหนูด้วย เพราะจะทำให้รู้ว่าผ้าผืนนี้เป็นของคลินิค ไม่สูญหาย

**รูปแบบผ้าขนหนูสำหรับคลินิค**

ผ้าห่ม 60x80 นิ้ว, ผ้าเช็ดตัว 30x60 นิ้ว, ผ้าเช็ดผม 15x30 นิ้ว และผ้าเช็ดหน้า 12x12 นิ้ว

#ผาสำหรบคลนคสปา #ผาเชดผม #ผาดายค #ผาเชดตว

ดู 52 ครั้ง