© Copyright 2014 by chapeautowel.com

สงวนลิขสิทธ์ิข้อความและรูปภาพทั้งหมด

  • Tong Waratr Sibunruang

ผ้าเช็ดตัวรับไหว้ใส่กล่องสีชมพู


ผ้ารับไหว้เป็นสิ่งที่จำเป็นในพิธีรับไหว้ผู้ใหญ่ในงานแต่งงาน ซึ่งบ่อยครั้ง คู่บ่าวสาวมักจะเลือกผ้าเช็ดตัว สีหวานๆ บรรจุลงกล่องเพื่อความสวยงาม และสำหรับบางคู่ที่ต้องการให้ผ้ารับไหว้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น ก็จะทำการปักโลโก้งานแต่งงานลงบนผ้าขนหนู ทำให้ผ้ารับไหว้ดูสวยงาม โดดด่นมากยิ่งขึ้นค่ะ

**รูปแบบผ้าเช็ดตัวรับไหว้ใส่กล่องสีชมพู**

ผ้าเช็ดตัว 27x54 นิ้ว ด้ายเดี่ยว คละสี น้ำหนัก 9lbs/dozen

ราคาประมาณ : 140 บาท (สำหรับการสั่งซื้อจำนวน 50 ผืน)

#ผารบไหวหลายส #ผารบไหว #ผาเชดตว #กลองสชมพ #ผาปกโลโก

ดู 0 ครั้ง