© Copyright 2014 by chapeautowel.com

สงวนลิขสิทธ์ิข้อความและรูปภาพทั้งหมด

  • Tong Waratr Sibunruang

ผ้ารับไหว้ และของชำร่วย งานแต่งงาน

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 1


ทาง Chapeau Towel ขอแนะนำ ผ้ารับไหว้ในกล่องทึบ พร้อมเททองด้วยโลโก้งานแต่งงาน ซึ่งจำนวนขั้นต่ำในการสั่งทำคือ 300 กล่องขึ้นไป ถึงสามารถทำเป็นกล่องทึบ และเททองโลโก้ได้ค่ะ แต่ถ้าจำนวนน้อยกว่านี้ ก็จะต้องเลือกเป็นกล่องที่ทาง Chapeau Towel มีให้บริการอยู่นะคะ นอกจากนี้ยังมีของชำร่วย เป็นขนาดผ้าเช็ดผม 15x30 นิ้ว ด้ายคู่ สีเนื้ออ่อน พันรอบด้วยกระดาษ ซึ่งลูกค้าสามารถส่งโลโก้ที่ต้องการทำมาให้ทางเรา แล้วทางเราจะเปลี่ยนชื่อบ่าวสาว และวันที่ให้ค่ะ รูปแบบจะเป็นตามรูปเลยค่ะ ถ้าต้องการแบบอื่นๆ ต้องรบกวนลูกค้าทำมาให้ทางเรานะคะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ

#ผารบไหว #ของชำรวย #ผาสเนอออน #กลองสเนอ