© Copyright 2014 by chapeautowel.com

สงวนลิขสิทธ์ิข้อความและรูปภาพทั้งหมด

  • Tong Waratr Sibunruang

ผ้าด้ายคู่จัดเซ็ท

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 1


บริษัทไหนที่ต้องการให้ทางเราจัดเซ็ทผ้าขนหนู ทางเรารับทำนะคะ จากตัวอย่างข้างบนนี้ จะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ

1. ผ้าเช็ดผม 15x30 นิ้ว ด้ายคู่ ปัก และใส่กระบอกใส

2. ผ้าเช็ดตัว 27x54 นิ้ว ด้ายคู่ ปัก และใส่กระเป๋า (กระเป๋าขั้นต่ำในการสั่งทำ 500 ใบ)

3. ผ้าเช็ดตัว 27x54 นิ้ว และ ผ้าเช็ดผม 15x30 นิ้ว ด้ายคู่ ปัก และใส่กระเป๋า (กระเป๋าขั้นต่ำในการสั่งทำ 500 ใบ)

ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งทางเรามาได้ค่ะ ว่าต้องการผ้าขนหนูขนาดไหนบ้าง หรืออาจจะแจ้งทางเรามาก็ได้ค่ะ ว่า มีงบประมาณเท่าไหร่ต่อแบบ แล้วทางเราจัดเซ็ทให้ได้ค่ะ

#ผาเชดผม #ผาปกโลโก #ผาขนหนใสกระบอกใส