top of page

ปักโลโก้ 2 รูปแบบในผืนเดียว


สำหรับลูกค้าที่ต้องการปักโลโก้ที่มีดีเทลเยอะๆ ทาง Chapeau ขอแนะนำวิธีการปักในรูปแบบนี้เลยค่ะ 1) ถ้าตรงส่วนไหนของลายปักที่มีความละเอียดที่เยอะมากๆ ก็จะทำลายปักตรงส่วนนั้นไปทอเป็นลาเบลเพื่อเก็บดีเทลรายละเอียดต่างๆ ตามภาพจะเป็นส่วนของสีน้ำเงินตรงกลางรูปภาพ และส่วนที่ 2) เป็นงานปักเก็บรายละเอียดตามปกติ ในบริเวณที่เหลือทั้งหมด เพียงแค่นี้ ลายปักที่มีดีเทลเยอะๆ ก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมด และมีความสวยงาม และชัดเจนค่ะ

**ผ้าเช็ดผมสีขาวปักโลโก้**

ผ้าเช็ดผม 15*30 นิ้ว ด้ายคู่ สีขาว น้ำหนัก 3.5lbs/dozen

ราคา : 55 บาท (จำนวนมากกว่า 50 ผืน) ไม่รวมแพ็คเกจ และไม่รวมปัก

_______
Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page