top of page

ผ้ากิโล ผ้าขนหนูเกรดบี


ช่วงนี้มีลูกค้าหลายๆท่าน ต้องการซื้อผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดผม สำหรับไปบริจาค ไม่ว่าจะให้ โรงพยาบาลที่รักษาคนไข้ Covid หรือจะซื้อผ้าเช็ดตัวไปช่วยคลินิกรักษาสัตว์ป่าที่เชียงใหม่ ทาง Chapeau Towel ขอแนะนำ เป็นผ้าเช็ดตัวเกรดบี คือ เป็นผ้าที่เป็นตำหนิ เช่น เลอะ หรือเป็นรอย แต่ผ้ายังไม่ได้ผ่านการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ


**รูปแบบผ้ากิโล ผ้าขนหนูเกรดบี**

ผ้ากิโล ผ้าเกรดบี

จำนวนน้อยกว่า 100 กิโล กิโลละ 200 บาท

จำนวนมากกว่า 100 กิโล

- ผ้าด้ายคู่ กิโลละ 180 บาท

- ผ้าด้ายเดี่ยว กิโลละ 170 บาท

หมายเหตุ ขั้นต่ำในการซื้อคือ 1 ถุง ประมาณ 15-18 กิโล

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page