top of page

ผ้าห่มปักโลโก้ชื่อแผนกของโรงพยาบาล
สำหรับโรงพยาบาลหลายๆ โรงพยาบาล มักจะมีปัญหาตอนที่เอาผ้าห่มไปส่งซัก แล้วได้ผ้าของแผนกอื่นๆ กลับมาที่แผนกของตนเอง ทางแก้ไขปัญหาคือ แยกสีผ้าห่มของแต่ละแผนก ให้สีที่ต่างกัน เช่น แผนกอายุรกรรม สีน้ำเงิน แผนกศัลยกรรมสีแดง พร้อมทั้งปักชื่อแผนกลงบนผ้าห่ม หรือโรงพยาบาลไหนอยากพิมพ์ ทางเราก็ทำให้ได้นะคะ


**รูปแบบผ้าห่มปักโลโก้ชื่อแผนกของโรงพยาบาล**

ผ้าห่ม 60x80 นิ้ว ด้ายคู่ สี นำ้หนัก 32lbs/dozen พร้อมปัก

ราคา : 470 บาท (จำนวนมากกว่า 50 ผืน)

_______

Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page