top of page

ผ้าเช็ดตัวหลากสีพร้อมกล่องสีชมพู


ลูกค้ามักจะสอบถามมาว่า ถ้าเลือกผ้าเช็ดตัวหลายๆสี จะใส่กล่องสีชมพูแล้วสวยไหม จากรูปข้างต้น จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวสีไหน ใส่กับกล่องชมพู สวยทุกสีเลยค่ะ สีผ้าดูเด่นจากกล่องสีชมพูขึ้นมาทุกสีเลย และที่สำคัญดูหวานมากค่ะ


**รูปแบบผ้าเช็ดตัวหลากสีพร้อมกล่องสีชมพู**

ผ้าเช็ดตัว 27x54 นิ้ว ด้ายเดี่ยว คละสี พร้อมปัก และกล่องสีชมพู

ราคาประมาณ : 140 บาท (สำหรับการสั่งซื้อจำนวน 50 ชุด) ไม่รวมราคาปักและไม่รวมแพ็คเกจ

_______

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page