top of page

เซ็ทผ้าขนหนู


มีลูกค้าหลายท่านต้องการผ้าขนหนูหลากหลายขนาดใส่ในกล่องของขวัญกล่องเดียวกัน ทาง Chapeau Towel ขอแนะนำ ผ้าเช็ดตัว 27*54 นิ้ว จำนวน 1 ผืน ผ้าเช็ดผม 15*30 นิ้ว จำนวน 1 ผืน และผ้าเช็ดหน้า 12*12 นิ้ว จำนวน 1 ผืน ใส่ลงกล่องได้พอดีตามรูปด้านบนเลยค่ะ ที่พิเศษไปกว่านั้นคือ ผ้าขนหนูทั้ง 3 ผืน ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผ้าสีเดียวกันนะคะ เลือกผ้าต่างสีกันได้นะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจ สอบถามได้เลยนะคะ


**รูปแบบเซ็ทผ้าขนหนู**

ผ้าเช็ดตัว 27*54 นิ้ว ด้ายคู่ สี ผ้าเช็ดผม 15*30 นิ้ว ด้ายคู่ สี ผ้าเช็ดหน้า 12*12 นิ้ว ด้ายคู่ สี

ราคา : 270 บาท (ไม่รวมปัก และไม่รวมแพ็คเกจ) จำนวนมากกว่า 50 ผืนขึ้นไป
留言


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page