top of page

ทำไมถึงต้องซื้อผ้าขนหนูชาโป ?


ทำไมต้องผ้าขนหนูชาโป

ทางชาโปทาเวล เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต และจัดจำหน่ายผ้าขนหนู ทั้งส่ง และปลีก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทเราให้บริการลูกค้าอย่างดี เอาใจใส่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ลูกค้าสามารถที่จะติดต่อสอบถามผ้าขนหนูได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล์ โทรศัพท์ และ Line@ เพื่อสอบถามรายละเอียดของผ้าขนหนูได้ตลอดเวลา ถ้าหากต้องการที่จะดูผ้าขนหนู ก็สามารถที่จะเข้ามาดูผ้าขนหนูได้ที่บริษัทในวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น. ดูแล้วถูกใจ ก็สามารถที่จะรอทางเราแพ็คผ้าขนหนูตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้เลย อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 40 นาทีถึง 1 ชั่วโมง แล้วแต่ปริมาณที่ลูกค้าสั่ง แต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะสั่งปักโลโก้ต่างๆลงบนผ้าขนหนู ก็ควรที่จะจำนวนขั้นต่ำ 50 ผืน จะทำให้ราคาปักผ้าขนหนู ไม่แพงมาก ใช้ระยะเวลาในการผลิต 3 อาิทตย์ โดยที่ลูกค้าจะต้องทำการส่งแบบที่ต้องการปักลงบนผ้าขนหนูมาให้ทางเรา แล้วทางเราจะขึ้นบล็อกปักให้กับทางลูกค้า จากนั้นทางเราก็จะปักเป็นตัวอย่างลายปัก แล้วก็ส่งรูปให้ลูกค้าตรวจสอบอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนแบบตรงไหนหรือไม่ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลง ก็จะทำการลงปักงานจริงให้เลย แต่ถ้าต้องการปรับแบบทางเราจะทำการปรับแบบลายปักให้ แล้วก็จะส่งรูปให้ลูกค้าตรวจสอบอีกรอบหนึ่ง เมื่อลูกค้าตกลงแบบเรียบร้อย ก็จะลงปักใส่งานจริงให้

ในส่วนของเรื่องการขนส่งนั้น ทางบริษัทจะดูปริมาณสินค้าที่ลูกค้าสั่ง แล้วทางเราก็จะหาวิธีการขนส่งที่ถูกที่สุดให้กับทางลูกค้า ถ้าหากลูกค้ามีขนส่งที่ใช้ประจำ ทางเราก็จะส่งขนส่งตามที่ลูกค้าแจ้งมา

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page