top of page

ผ้าขนหนูสำหรับสปา


ผ้าขนหนูสำหรับสปาด้ายคู่

สปาหลายๆแห่งอาจจะมีปัญหาว่า ส่งผ้าที่ใช้ในสปาไปให้บริษัทรับซักรีด แล้วบางครั้งผ้าขนหนูของทางสปาสูญหาย ได้กลับมาไม่ครบตามจำนวนที่ส่งไป เนื่องจากว่า ผ้าขนหนูมีรูปแบบที่คล้ายๆกัน ทำให้บริษัทรับซักรีดสับสน ทางแก้วิธีหนึ่งสำหรับปัญหารูปแบบนี้ก็คือ การสร้างความแตกต่างลงบนผ้าขนหนู เช่น การปักโลโก้ของสปาลงบนผ้า เพื่อให้สามารถแยกแยะได้ว่าผ้าขนหนูแต่ละผืนเป็นของสปาที่ใด

**รูปแบบผ้าขนหนูสำหรับสปา**

ผ้าเช็ดตัว 27x54 นิ้ว ด้ายคู่ สีขาว น้ำหนัก 12lbs/dozen พร้อมปักโลโก้

ราคาประมาณ : 150 บาท (สำหรับการสั่งซื้อจำนวน 50 ผืน) ไม่รวมราคาปักและขนส่ง

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page