top of page

ผ้าเช็ดตัวสำหรับผ้ารับไหว้


ผ้าเช็ดตัวรับไหว้

คู่บ่าวสาวหลายๆคู่ที่กำลังมองหาผ้าขนหนูรับไหว้ มักมีข้อสงสัยในการสั่งซื้อ ว่าจะใช้ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดผมดี ถ้าต้องการปัก จะต้องมีขั้นต่ำไหม ส่วนใหญ่แล้วผ้ารับไหว้ที่นิยมใช้กัน จะใช้เป็นขนาดผ้าเช็ดตัวมากกว่าผ้าประเภทอื่นๆ สำหรับการปัก ขั้นต่ำควรมีจำนวนประมาณ 50 ผืน เพื่อที่จะทำให้ราคาปักไม่สูงมาก แต่ถ้าลูกค้าที่ต้องการปัก แต่ถ้าจำนวนไม่ถึง 50 ผืน ทางเราก็สามารถปักให้ได้ โดยมีขั้นต่ำที่ 25 ผืน แต่ราคาต่อผืนจะมีราคาสูง

**รูปแบบผ้าเช็ดตัวสำหรับผ้ารับไหว้**

ผ้าเช็ดตัว 27x54 นิ้ว ด้ายคู่ สีขาว นำ้หนัก 12lbs/dozen พร้อมปักและใส่กล่อง

ราคาประมาณ : ผ้าเช็ดตัว ราคา 160 บาท (สำหรับการสั่งซื้อจำนวน 50 ผืน) ไม่รวมราคาปักและขนส่ง

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page