top of page

ผ้าเช็ดตัวเกษียณอายุปักข้อความ


ผ้าเกษียณอายุ

ในงานเกษียณอายุ ส่วนมากทางบริษัทที่ทำงานอยู่จะเป็นคนจัดงานเกษียณให้สำหรับผู้ที่เกษียณอายุในปีนั้นๆ แล้วเป็นธรรมเนียมที่ผู้เกษียณอายุจะมีการมอบของให้กับคนที่สนิทในบริษัท หรือจะอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้ เพื่อให้ผู้รับได้ระลึกถึงเมื่อนำสิ่งของเหล่านั้นมาใช้ ผ้าเช็ดตัวเองก็เป็นของอย่างหนึ่งที่นิยมแจกกันในงานเกษียณอายุ เพราะราคาไม่สูง แล้วยังสามารถปักโลโก้ได้อีกด้วย

**รูปแบบผ้าเช็ดตัวปักข้อความเกษียณอายุ**

ผ้าเช็ดตัว 27x54 นิ้ว ด้ายเดี่ยว คละสี น้ำหนัก 9lbs/dozen พร้อมใส่กล่อง

ราคาประมาณ : 160 บาท (สำหรับการสั่งซื้อจำนวน 50 ผืน) ไม่รวมราคาปักและขนส่ง

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page