top of page

ผ้ารับไหว้ปักโลโก้สีหวาน


ผ้ารับไหว้แนวหวาน

ผ้ารับไหว้ มีรูปแบบที่หลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับความต้องการของคู่บ่าวสาว ว่าต้องการแบบไหน มีตั้งแต่เลือกผ้ารับไหว้แบบ 1 ผืน เช่น ผ้าเช็ดผม หรือ ผ้าเช็ดตัว 1 ผืนใส่กล่อง

หรือลูกค้าบางท่านอาจจะอยากได้รูปแบบเซ็ต ซึ่งประกอบไปด้วย ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน และผ้าเช็ดผม 1 ผืน พร้อมปักก็สามารถทำได้ เช่น ตัวอย่างตามภาพด้านบน ลูกค้าเลือกผ้าเช็ดตัว 1 ผืน และผ้าเช็ดผม 1 ผืน แต่ปักเพียงผ้าเช็ดตัว 1 ผืนเท่านั้นเพื่อความสวยงาม ผ้าเช็ดผมไม่ได้ปัก แล้วบรรจุกล่องสีครีม ทำออกมาแล้วดูออกหวานๆ สวยงามดีค่ะ

**รูปแบบผ้ารับไหว้ปักโลโก้สีหวาน**

ผ้าเช็ดตัว 30x60 นิ้ว ด้ายคู่ คละสี น้ำหนัก 16lbs/dozen และผ้าเช็ดผม 15x30 นิ้ว ด้ายคู่ คละสี นำ้หนัก 3.5lbs/dozen พร้อมปัก และใส่กล่อง

ราคาประมาณ : 300 บาท (สำหรับการสั่งซื้อจำนวน 50 ผืน) ไม่รวมราคาปักและขนส่ง

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page