top of page

ผ้าเช็ดผมสำหรับนักกีฬา


ผ้าเช็ดผม งานกิฬา

ช่วงนี้ หลายๆบริษัท นิยมที่จะมีการจัดแข่งกีฬาสี จัดงานวิ่งต่างๆ จึงมีการสั่งทำผ้าขนหนู สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ขนาดผ้าที่นิยมใช้กันสำหรับนักกีฬา จะเป็นผ้าเช็ดผม ขนาด 15x30 นิ้ว ด้ายคู่ และปักชื่องานพร้อมชื่อบริษัทลงบนผ้าขนหนู เพื่อให้ผู้รับทราบว่า ได้รับผ้าผืนนี้มาจากงานไหนค่ะ ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะเลือกสีผ้าและระบุจำนวนที่ต้องการได้ค่ะ

**รูปแบบผ้าเช็ดผมสำหรับนักกีฬา**

ผ้าเช็ดผม 15x30 นิ้ว ด้ายคู่ สี น้ำหนัก 3.5lbs/dozen พร้อมปัก

ราคาประมาณ : 60 บาท (สำหรับการสั่งซื้อจำนวน 50 ผืน) ไม่รวมราคาปักและขนส่ง

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page