top of page

ผ้าเช็ดผมสำหรับแจกงานวิ่ง


ผ้างานวิ่ง

ตอนนี้มักจะมีการจัดงานวิ่งอยู่บ่อยๆ หรือเกือบจะทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้ งานวิ่งหลายๆงาน ก็มักจะมีการแจกผ้าซับเหงื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานวิ่ง โดยผ้าที่ใช้ส่วนมากจะเป็นผ้าเช็ดผม ขนาด15x30 นิ้ว ด้ายคู่ จะเป็นสีขาวหรือสีอื่นๆก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของผู้จัดงาน และมีการปักโลโก้ชื่องาน เพื่อให้ผู้รับรู้ว่าผ้าผืนนี้มาจากงานวิ่งงานไหนค่ะ

**รูปแบบผ้ผ้าเช็ดผมสำหรับแจกงานวิ่ง**

ผ้าเช็ดผม 15x30 นิ้ว ด้ายคู่ สีขาว น้ำหนัก 3.5lbs/dozen

ราคาประมาณ : 50 บาท (สำหรับการสั่งซื้อจำนวน 50 ผืน)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page