top of page

ผ้าห่มสำหรับคลินิค


ผ้าห่มขนหนูคลินิค

คลินิคต่างๆ เวลามีการทำเลเซอร์ หรือทำทรีตเม้นท์ต่างๆ ทางคลินิคจะต้องมีผ้าห่มสำหรับให้ลูกค้าห่มตัว ขนาดผ้าห่มที่ใช้จะเป็นขนาด 30x60 นิ้ว, 40x60 นิ้ว, 40x80 นิ้ว หรือ 60x80 นิ้ว ซึ่งจะเลือกรูปแบบใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคลินิค นอกจากนี้แล้ว คลินิคส่วนมากจะเลือกปักโลโก้ของคลินิคเพิ่มลงบนผ้าห่มด้วย เพื่อทำให้ผ้าห่มดูมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าห่มทั่วไป

**รูปแบบผ้าห่มสำหรับคลินิค**

ผ้าเช็ดห่ม 40x60 นิ้ว ด้ายคู่ สีขาว พร้อมปักโลโก้

ราคาประมาณ : 290 บาท (สำหรับการสั่งซื้อจำนวน 50 ผืน) ไม่รวมราคาปัก

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page