top of page

ผ้าขนหนูลายทางใส่กล่อง


ผ้าขนหนูทอลาย

ลูกค้าหลายคนชอบผ้าขนนหนูลายทาง ที่เป็นการทอผ้าขนหนูสลับสีกันในผืนเดียว แต่ไม่แน่ใจว่า ใส่กล่องออกมาแล้วจะสวยไหม ทาง Chapeau Towel ได้ลองนำผ้าขนหนูลายทางมาใส่กล่องสีชมพู ผ้าขนหนูลายทางก็ดูเด่น และเข้ากับกล่อง สวยงามดีค่ะ ลูกค้าท่านไหนชอบแบบนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ

**ผ้าขนหนูลายทางใส่กล่อง**

ผ้าเช็ดตัว 27x54 นิ้ว ด้ายเดี่ยว ทอลาย น้ำหนัก 9lbs/dozen พร้อมใส่กล่องสีขมพู

ราคาประมาณ : 140 บาท (สำหรับการสั่งซื้อจำนวน 50 ผืน) ไม่รวมราคาปักและไม่รวมแพ็คเกจ

_______

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page