top of page

ผ้าขนหนูสำหรับงานเกษียณอายุ


ผ้าเกษียณ

อีกไม่กี่เดือน ก็จะถึงงานเกษียณอายุของใครหลายๆคน ใครยังคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรเป็นของแทนใจในวันสุดท้ายของการทำงาน ผ้าขนหนูก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนนิยมใช้ค่ะ เพราะผู้รับสามารถนำไปใช้ต่อได้จริงๆ และสามารถปักโลโก้ชื่องานไว้ที่ผ้าได้ด้วยค่ะ รูปด้านบนนี้ เป็นผ้าเช็ดผม 15x30 นิ้ว ด้ายเดี่ยว หลากสี พร้อมปักข้อความและใส่กล่อง หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้นะคะ

**รูปแบบผ้าขนหนูสำหรับงานเกษียณอายุ**

ผ้าเช็ดผม 15x30 นิ้ว ด้ายเดี่ยว สี ปัก และใส่กล่อง

ราคาประมาณ : 40 บาท (สำหรับการสั่งซื้อจำนวน 50 ผืน) ไม่รวมราคาปักและไม่รวมแพ็คเกจ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page