top of page

ผ้าเช็ดตัวสีขาวกล่องสีเนื้อ


ผ้าเช็ดตัวสีขาวกล่องสีเนื้อ

ลูกค้าหลายท่าน มักจะสอบถามเข้ามาว่า ถ้าเลือกผ้าสีขาว แล้วใส่กล่องสีเนื้อ จะสวยมั้ย ถ้าลูกค้ามีการปักโลโก้ ลงบนผ้าเช็ดตัว ด้ายคู่ สีขาว และใส่กล่องสีเนื้อ จะเห็นได้ว่า โลโก้จะดูเด่นชัดขึ้นมา และผ้าสีขาวก็ไม่ได้กลืนกับตัวกล่องสีเนื้อ หากลูกค้าท่านไหนสนใจ สามารถสอบถามได้นะคะ

**รูปแบบผ้าเช็ดตัวสีขาวกล่องสีเนื้อ**

ผ้าเช็ดตัว 27x54 นิ้ว ด้ายคู่ สีขาว ปัก และกล่องสีเนื้อ

ราคาประมาณ : 160 บาท (สำหรับการสั่งซื้อจำนวน 50 ผืน) ไม่รวมราคาปักและไม่รวมแพ็คเกจ

_______

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page