© Copyright 2014 by chapeautowel.com

สงวนลิขสิทธ์ิข้อความและรูปภาพทั้งหมด

February 8, 2017

ผู้ที่เล่นกีฬาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นวิ่งมาราธอน ว่ายน้ำ แบดมินตัน เทนนิส ล้วนแล้วจะต้องใช้ผ้าขนหนูสำหรับซักเหงื่อจากการเล่นกีฬา ผ้าขนหนูที่เหมาะสำหรับนักกีฬาจะเป็นผ้าขนหนูด้ายคู่ อาจจะเป็นสีหรือสีขาวก็ได้ แล้วแต่ความชอบของนักกีฬา เหตุผลที่ใช้ผ้าขนหนูด้ายคู่ เนื่องจากว่า...

Please reload

Featured Posts

ผ้าขนหนูสำหรับเทศกาลปีใหม่

October 26, 2019

1/7
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags