top of page

กล่องผ้าขนหนู Collection ใหม่

กล่องผ้าขนหนู Collection ใหม่

กล่องใส่ผ้าขนหนูรูปแบบใหม่ สามารถสกรีนชื่อได้ ส่ังขั้นต่ำเพียง 20 ใบเท่านั้น ซึ่งกล่องรูปแบบนี้สามารถใส่ผ้าขนหนูได้หลากหลายแบบเลยค่ะ (ระยะเวลาการสั่งทำประมาณ 2-3 สัปดาห์) ใครสนใจผ้ารูปแบบไหน สามารถสอบถามได้นะคะComments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page