top of page

ผ้ารับไหว้ปักดิ้นเงินดิ้นทอง

ผ้ารับไหว้ปักดิ้นเงินดิ้นทอง

ผ้ารับไหว้รูปแบบกล่องสีชมพูดูสวยงามน่ารักปักดิ้นเงินดิ้นทอง เหมาะสำหรับงานแต่งงาน ช่วงนี้มีสั่งผ้ารับไหว้ กันมาหลายรูปแบบ แต่รูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ลูกค้านิยมสั่งซื้อกันมาตลอดทั้งปี ระยะเวลาในการผลิต ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ถ้าหากมีการปักเพิ่มเติม ถ้าไม่ปัก ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 วัน

**รูปแบบผ้ารับไหว้**

ผ้าเช็ดตัว 24x48 นิ้ว ด้ายเดี่ยว สีเหลืองอ่อน น้ำหนัก 7lbs/dozen พร้อมปักโลโก้ และใส่กล่องสีชมพู

ราคาประมาณ : 120 บาท (สำหรับการสั่งซื้อจำนวน 50 ผืน) ไม่รวมราคาปักและขนส่ง

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page