top of page

ผ้าขนหนู Cotton VS Nano ต่างกันอย่างไร?


ปัจจุบันนี้ มีผ้าขนหนูหลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็มีคุณสมบัติ และลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนมากผ้าขนหนูจะแบ่งออกกว้างๆเป็นสองประเภท คือผ้าขนหนู Cotton 100% และ ผ้าขนหนูนาโน (ไมโครไฟเบอร์)

ผ้าขนหนูที่ผลิตจากฝ้าย 100% (Cotton100%) จะซับน้ำได้ดี มีความนุ่ม ฟู และที่สำคัญมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าผ้าขนหนูที่ผลิตจากวัตถุดิบอื่นๆ ซึ่งผ้าขนหนูที่ผลิตจาก Cotton100% อาจจะมีราคาที่สูงกว่าผ้ารูปแบบอื่นๆ คนส่วนใหญ่คุ้นเคยรู้จักดี มักจะใช้กันตามบ้านทั่วไปและตามโรงแรมต่างๆ

ผ้าขนหนูที่ผลิตจากไมโครไฟเบอร์ (หรือที่เรียกกันว่าผ้านาโน) เป็นผ้าขนหนูผสมวัตถุดิบที่เป็นใยโพลีเอสเตอร์และโพลีอามายต์ ส่วนมากจะผลิตจากประเทศจีน และนำเข้ามาจำหน่ายที่ประเทศไทย ซึ่งคุณสมบัติจะมีความนุ่ม แต่การซับน้ำและความคงทนในการใช้งานจะไม่ดีเท่ากับผ้าขนหนูที่ผลิตจาก Cotton 100% ส่วนใหญ่จะใช้ในการเช็ดทำความสะอาดฝุ่นสกปรกต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ข้อดีของผ้าชนิดนี้คือ​ มีราคาค่อนข้างถูก

ดังนั้น การที่จะเลือกซื้อผ้าขนหนู ก็ควรที่จะพิจารณาถึงการใช้งานของลูกค้าแต่ละคน ว่าต้องการนำผ้าขนหนูไปใช้งานประเภทไหน ถ้าหากลูกค้าซื้อผ้าขนหนูสำหรับใช้เอง หรือเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้า ก็ควรที่จะเลือกผ้าขนหนูที่ผลิตจาก Cotton100% เพราะว่า มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และมีความนุ่ม ถ้าหากลูกค้าใช้เช็ดทำความสะอาดสิ่งสกปรกทั่วไป ก็อาจจะเลือกผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์ได้

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page