top of page

ผ้าเช็ดตัวปักชื่อบ่าวสาวด้วยไหมสีทอง


ผ้าเช็ดตัว ปักด้วยไหมสีทอง

ผ้าเช็ดตัวรับไหว้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับพิธีรับไหว้ ซึ่งบ่าวสาวก็มักจะเลือกผ้าเช็ดตัวที่ดูดี มีเอกลักษณ์ เพื่อมอบเป็นของตอบแทนให้กับผู้ใหญ่ที่ตนเองนับถือ บ่าวสาวส่วนใหญ่ก็จะเลือกผ้าเช็ดตัวขนาดกลางๆ หรือไม่ก็ขนาดใหญ่สุดเลย และมีการปักชื่อเต็มของบ่าวสาวด้วยไหมสีทอง ลงบนผ้าสีอ่อน ทำให้โลโก้ดูเด่นชัด และเรียบหรูอีกด้วย

**รูปแบบผ้าเช็ดตัวปักชื่อบ่าวสาวด้วยไหมสีทอง**

- ผ้าเช็ดตัว 30x60 นิ้ว ด้ายเดี่ยว คละสี น้ำหนัก 12lbs/dozen พร้อมปักโลโก้

- ราคาประมาณ : 170 บาท (สำหรับการสั่งซื้อจำนวน 50 ผืน) ไม่รวมราคาปักและขนส่ง

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page